نامه شهید جهان آرا به امام خمینی(ره)

و تو ای امامم! ای که به اندازه تمامی قرن ها سختی ها و رنج ها کشیدی، از دست این نابخردان.
خرد همه هیج دان! لحظه لحظه این زندگی بر تو همچون نوح موسی، عیسی ومحمد(ص)گذ شت.
من به عنوان کسی که شاید کربلای حسینی را در کربلای خرمشهر دیده ام سخنی با تو دارم که از اعماق جانم و از و از پر پر شدن جوانان خرمشهری برمی خیزد.
و آن این است که: ای امام, از روزی که جنگ آغاز شد،من تا یک ماه به طور مدام کربلا را در جلوی چشمانم می دیدم.
پایان

/ 0 نظر / 87 بازدید