فقط مشایی بوی انحراف میدهد؟؟؟؟

اگه قرار باشه مشایی بوی انحراف بده مگه دیگران ندارند؟
دوره های قبل کیا بودن که اقتصاد لیبرالی رو پیاده کردن و رد صلاحیت هم نشدن؟
لازم نیست اسم ببرم...زمان جولان لیبرال ها چرا کسی از بوی انحراف رو نشنید؟
بعضی مواقع فکر می کنم احمدی نژاد حق داره داد بزنه و از مشایی دفاع کنه. نه به خاطر این که مشایی منحرف نیست به خاطر این که دیگران هم از مشایی اصلح نیستند....
اگه شورای نگهبان عزیز در برخورد با انحراف مصلحت به ناحق را رعایت می کرد الان این فتنه ها را نداشتیم....مصلحت کشور همیشه در رعایت قانون بوده.

/ 0 نظر / 51 بازدید