عنوان کتاب: اعترافات

عنوان کتاب: اعترافات

عبدالعزیز قادر السامرایى / مترجم : عبدالرسول رضاگاه
نوبت چاپ: چاپ اول: 1375
ناشر: دفتر ادبیات و هنر مقاومت

معرفی کتاب
"اعترافات" نام کتاب خاطرات یک سرهنگ عراقى است که در جنگ ایران و عراق به‏اسارت نیروهاى ایرانى درآمده است.
راوى در این خاطرات به شرح ‏وضعیت جبهه‏هاى عراق در حین عملیات‏هاى بیت‏المقدس، رمضان، قدس 2 و 1، قدس 4 و قدس 5 ایرانى‏ها و مناطق عملیاتى‏خرمشهر، شرق بصره، هور و هورالهویزه پرداخته است. اشغال‏خرمشهر، کشتارهاى دسته‏جمعى و اعدام دانش‏آموزان، سرقت‏اموال اهالى خرمشهر توسط عراقى‏ها، کمک‏هاى کشورهاى‏عربستان، کویت، اردن و مصر به عراق در جنگ و... از موارد مطرح‏شده در این خاطرات است.
پایان

/ 0 نظر / 86 بازدید