پست های ارسال شده در تیر سال 1393

سعید جلیلی: هدایت مردم، کارویژه یک دولت دینی (متن درس گفتار اندیشه سیاسی اسلام )

متن درس گفتار دکتر جلیلی پیرامون اندیشه سیاسی اسلام – جلسه مورخ ۹۳/۳/۱۳ *** دکتر سعید جلیلی اخیرا در یکی از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 56 بازدید